Hasło
φανερός
Definicja
jasny, oczywisty
Frekwencja
312
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish