Hasło
σῴζω
Definicja
uratować, ocalić
Frekwencja
275
Część mowy
Czasownik: -ω temat zębowy
Polish