Hasło
πρῶτος
Definicja
pierwszy, główny, najwcześniejszy; (adv.) τὸ πρῶτον na pierwszym miejscu
Frekwencja
135
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish