Hasło
πολύς
Definicja
liczny, wielu; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ w większości
Frekwencja
30
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna
Polish