πολύς πολλή πολύ

Search Lemma
πολύς
DEFINITION
much, many; ὡς ἐπὶ τὸ πολύ for the most part
FREQUENCY RANK
30
Part of Speech
noun: 3rd declension irregular
SEMANTIC GROUP
Measurements and Numerals
Engelska