ναός (νεώς) ναοῦ (νεώ), ὁ

Hasło
ναός
Definicja
świątynia
Frekwencja
348
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish