Hasło
μένω
Definicja
zostawać, pozostawać, znosić, czekać
Frekwencja
286
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish