Hasło
κρίνω
Definicja
rozstrzygać, oceniać, decydować, wydawać wyrok
Frekwencja
290
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish