κίνδυνος κινδύνου, ὁ

Hasło
κίνδυνος
Definicja
niebezpieczeństwo
Frekwencja
430
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish