Hasło
θνῄσκω
Definicja
umrzeć, zginąć, umierać
Frekwencja
384
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish