θάλασσα θαλάσσης, ἡ

Hasło
θάλασσα
Definicja
morze
Frekwencja
214
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish