εἰκός εἰκότος, τό

Hasło
εἰκός
Definicja
podobieństwo, prawdopodobieństwo; εἰκός (ἐστι) jest prawdopodobne że (+ inf.) → ἔοικα
Frekwencja
488
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Polish