Hasło
βαρύς
Definicja
ciężkie, męczące
Frekwencja
465
Część mowy
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ
Polish