Hasło
αἴρω
Definicja
podnosić, unosić; usuwać, zabierać
Frekwencja
389
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish