αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, 2 aor. ᾐσθόμην, ᾔσθημαι

Search Lemma
αἰσθάνομαι
DEFINITION
Percepire, capire, udire, imparare
FREQUENCY RANK
377
Parte del Discorso
verbo: deponente
Italian