πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα

TEST TRANSLATION
πίπτω
DEFINITION
سقط/يسقط ، وقع/يقع ، خرّ/يخرّ
FREQUENCY RANK
395
أقسام الكلام
فعل: ω-- جذر فعل نطعيّ
Arabic