ἔπος ἔπους, τό

释义: 
ἔπος
释义: 
词;话语,故事;预言
词性: 
名词:第三变格法,以σ结尾的词干
语义组: 
写与说
词频排序: 
502

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%94%CF%80%CE%BF%CF%82-%E1%BC%94%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C