ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ

释义: 
ἀλήθεια
释义: 
真相,事实,真理
词性: 
名词:第一变格法
语义组: 
伦理道德
词频排序: 
334

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%80%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%E1%BC%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1