ἀλήθεια ἀληθείας, ἡ

Hasło: 
ἀλήθεια
Definicja: 
prawda, rzeczywistość
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
334

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%E1%BC%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1