γραφή γραφῆς, ἡ

释义: 
γραφή
释义: 
图画,书写;公诉
词性: 
名词:第一变格法
语义组: 
写与说
词频排序: 
440

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1