γραφή γραφῆς, ἡ

Search Lemma: 
γραφή
DEFINITION: 
pictură, scriere; punere sub acuzare
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Scris şi vorbit
FREQUENCY RANK: 
440

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1