βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα

释义: 
βαίνω
释义: 
走,来,去
词性: 
动词:-ω流音词干
语义组: 
运动
词频排序: 
494

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89-%CE%B2%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-2-aor-%E1%BC%94%CE%B2%CE%B7%CE%BD-%CE%B2%CE%AD%CE%B2%CE%B7%CE%BA%CE%B1