βαίνω, βήσομαι, 2 aor. ἔβην, βέβηκα

Hasło: 
βαίνω
Definicja: 
chodzić, iść, kroczyć
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Ruch
Frekwencja: 
494

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89-%CE%B2%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-2-aor-%E1%BC%94%CE%B2%CE%B7%CE%BD-%CE%B2%CE%AD%CE%B2%CE%B7%CE%BA%CE%B1