ὅσπερ ἥπερ ὅπερ

Search Lemma: 
ὅσπερ
DEFINITION: 
her kim, her ne; (bahsi geçen) -en/-an kişi, şey; -dığı şey
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zamir
ANLAMSAL ALAN: 
Zamirler/Soru Sözcükleri
FREQUENCY RANK: 
175

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81-%E1%BC%A5%CF%80%CE%B5%CF%81-%E1%BD%85%CF%80%CE%B5%CF%81