ὅσπερ ἥπερ ὅπερ

Hasło: 
ὅσπερ
Definicja: 
ten sam który, właśnie ten
Część mowy: 
Zaimek
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
175

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81-%E1%BC%A5%CF%80%CE%B5%CF%81-%E1%BD%85%CF%80%CE%B5%CF%81