ὅπου

Search Lemma: 
ὅπου
DEFINITION: 
orada, -dığı yerde, nerede?; -dığı zaman, -dığı için
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: yantümce bağlacı
ANLAMSAL ALAN: 
Bağlaçlar/Zarflar
FREQUENCY RANK: 
413

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%85%CF%80%CE%BF%CF%85