ὅπου

Hasło: 
ὅπου
Definicja: 
gdzie, wszędzie tam gdzie; gdziekolwiek
Część mowy: 
Spójnik: podrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
413

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%85%CF%80%CE%BF%CF%85