ὅπλον ὅπλου, τό

Search Lemma: 
ὅπλον
DEFINITION: 
alet, aygıt, silah, palamar
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
420

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%85%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%E1%BD%85%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C