ὅπλον ὅπλου, τό

TEST TRANSLATION: 
ὅπλον
DEFINITION: 
السلاح ، الأداة ، الآلة (عادة ج)
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الحرب والسلام
FREQUENCY RANK: 
420

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BD%85%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%E1%BD%85%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C