ἔξω

Search Lemma: 
ἔξω
DEFINITION: 
dışarı/-ya, -da; (+gen.) -in dışında, -hariç, ötesinde
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
371

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%94%CE%BE%CF%89