ἔξω

Hasło: 
ἔξω
Definicja: 
poza, na zewnątrz; z wyjątkiem
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
371

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%94%CE%BE%CF%89