ἅπας ἅπασα ἅπαν

Search Lemma: 
ἅπας
DEFINITION: 
bütün, her; (pl.) hepsi
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
91

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%85%CF%80%CE%B1%CF%82-%E1%BC%85%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B1-%E1%BC%85%CF%80%CE%B1%CE%BD