ἅπας ἅπασα ἅπαν

Search Lemma: 
ἅπας
DEFINITION: 
toate laolaltă
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv neregulat de declinarea a III-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
91

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%85%CF%80%CE%B1%CF%82-%E1%BC%85%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B1-%E1%BC%85%CF%80%CE%B1%CE%BD