ἀπό

Search Lemma: 
ἀπό
DEFINITION: 
(+gen.) (yer) -den, -den uzakta, (zaman) -den beri, -den itibaren, -in ardından
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
40

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%80%CF%80%CF%8C