ἀπό

Search Lemma: 
ἀπό
DEFINITION: 
de la (+gen.)
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Direcţie
FREQUENCY RANK: 
40

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%80%CF%80%CF%8C