ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡ

Search Lemma: 
ἀνάγκη
DEFINITION: 
Zorunluluk, gereklilik, lüzum, mecburiyet
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya Düzeni
FREQUENCY RANK: 
184

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%80%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%E1%BC%80%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1