ἀνάγκη ἀνάγκης, ἡ

TEST TRANSLATION: 
ἀνάγκη
DEFINITION: 
الضرورة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
النّظام العالَمي
FREQUENCY RANK: 
184

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%80%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%E1%BC%80%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1