ἀδύνατος –ον

Search Lemma: 
ἀδύνατος
DEFINITION: 
olanaksız, imkansız, -i yapamayan
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
325

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%80%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD