ἀδύνατος –ον

Search Lemma: 
ἀδύνατος
DEFINITION: 
imposibil; lipsit de putere
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
325

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%80%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD