φανερός –ά –όν

Search Lemma: 
φανερός
DEFINITION: 
net, açık, gözle görülür, belirgin
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Duyular ve Hisler
FREQUENCY RANK: 
312

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AC-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD