φανερός –ά –όν

Search Lemma: 
φανερός
DEFINITION: 
limpede, evident
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
312

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AC-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD