τεῖχος τείχους, τό

Search Lemma: 
τεῖχος
DEFINITION: 
duvar, sur
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
387

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%84%CE%B5%E1%BF%96%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C