τεῖχος τείχους, τό

TEST TRANSLATION: 
τεῖχος
DEFINITION: 
الحائط
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث σ الجذر
المجموعة الدلالية: 
الحكومة والمجتمع
FREQUENCY RANK: 
387

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%84%CE%B5%E1%BF%96%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C