πρίν

Search Lemma: 
πρίν
DEFINITION: 
önce, eskiden; (+gen) -den önce; (conj.) -meden önce, -inceye kadar
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: yantümce bağlacı
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
359

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BD