ποιητής –οῦ, ὁ

Search Lemma: 
ποιητής
DEFINITION: 
yaratıcı, şair, ozan, yasa koyucu
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yazma ve Konuşma
FREQUENCY RANK: 
423

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81