ποιητής –οῦ, ὁ

TEST TRANSLATION: 
ποιητής
DEFINITION: 
المُبدع ، الشاعر
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الكتابة والكلام
FREQUENCY RANK: 
423

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81