καιρός καιροῦ, ὁ

Search Lemma: 
καιρός
DEFINITION: 
uygun zaman, fırsat, avantaj; (pl.) koşullar, mevsim
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
231

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81