καιρός καιροῦ, ὁ

Search Lemma: 
καιρός
DEFINITION: 
timpul potrivit
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Timp
FREQUENCY RANK: 
231

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81