θυμός θυμοῦ, ὁ

Search Lemma: 
θυμός
DEFINITION: 
yürek, ruh, cesaret, yiğitlik, öfke, hiddet
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Din
FREQUENCY RANK: 
443

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81