θυμός θυμοῦ, ὁ

Hasło: 
θυμός
Definicja: 
życie, dech; dusza, serce, umysł
Część mowy: 
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Religia
Frekwencja: 
443

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81